Szolgáltatások

2016. január 16. szombat 09:18

Ingyenes jogi tanácsadás
Minden hétfõn 18–19 óráig

Budapesti Békéltető Testület ingyenes tájékoztatás
A Budapesti Békéltető Testület tájékoztatják az érdeklőket a hatásköréről, illetékességéről, eljárásáról, a fogyasztói igényérvényesítés lehetőségéről, módjáról és a vállalkozások teendőiről a panaszkezeléssel kapcsolatban, illetve az együttműködési kötelezettségükről a békéltető testületi eljárás során.
Alkalmak:  10-11 óráig


Rendőrségi körzeti megbízotti fogadóórák
A XVII. kerületi Rendőrkapitányság a közbiztonság erősítése érdekében egyéni fogadóórákat tart, ahol kérdéseikre közvetlenül saját rendőrségi körzeti megbízottjuktól kaphatnak választ. A fogadóóra nyitott és ingyenes.
Körzeti megbízottak:
Poór Róbert c. r. főtörzszászlós, telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3750;
Tóth László c. r. ftzls telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3751 (Újlak utcai lakótelep, Színes házak,
Gyökér utcai lakótelep),
Zoltai Ferenc c. r. főtörzszászlós telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3734;
Sisa Tamás c. r. zls. telefon hivatali időben:
(+36-70) 489-3736 (Akadémiaújtelep, Madártelep)
Fogadóórák: kedden 18–19 óráig
_________________________
A Vigyázó Sándor Művelődési Központ
– vállalja rendezvények szervezését, lebonyolítását;
– esküvőkre terembérlési lehetőséget biztosít;
– bérbe adja színháztermét teljes technikával, valamint 20-170 fő befogadóképességű helyiségeit;
– kedvezményes hirdetési lehetőséget kínál kiadványain,
– nyomdája vállalja szórólapok, plakátok, meghívók, névjegyek és egyéb nyomdai termékek gyors, pontos és színvonalas kivitelezését.


Free Wifi


Büfé


Gyereksarok, pelenkázó