Házirend

2016. március 23. szerda 14:46

Művelődéshez és szórakozáshoz való joga alapján – a zártkörű rendezvények kivételével – nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézmény közösségi helyiségeit, igénybe veheti szolgáltatásait, kulturális berendezéseit, felszerelését és más eszközeit.

Nyitva tartás:            Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Hétfőtől péntekig: 8-21 óra
Hétvégén a programokhoz igazodó időpontban


•    Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. Amennyiben a program megalapozott indok miatt elmarad, jegyet visszaváltani az előadás eredetileg meghirdetett időpontjának kezdetéig lehet csak.

•    Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden vendégünk.

•    Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke.

•    A berendezésekért a használók anyagilag felelősek, a berendezés és felszerelési tárgyakban okozott kárt meg kell téríteni. Az intézmény csak a ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért vállal felelősséget, és csak akkor, amikor van ruhatáros.

•    A technikai felszereléseket (elektromos kapcsolótábla, TV, magnetofon, stb.), csak a vezetőség által megbízott személy kezelheti, aki a tűzrendészeti és munkavédelmi szabályokat ismeri.

•    Mindenféle hazárdjáték tilos.

•    Dohányozni az Intézményben és 10 méteres körzetében tilos, ideértve az elektromos cigaretta használatát is!

•    Az intézmény programjain a látogatók kulturált és tiszta ruházatban jelenhetnek meg.

•    18 éven aluliak szeszes italt nem fogyaszthatnak.

•    Az intézmény dolgozói jogosultak a házirend betartására felszólítani az azt megsértő látogatókat, illetve azokat, akik ennek ellenére is vétenek a házirend ellen, az intézmény elhagyására kötelezni. Ennek érdekében rendőrségi szolgáltatás is igénybe vehető.

•    Az intézmény által szervezett műsorokról, előadásokról stb. kép- és hangfelvételeket csak az igazgató, illetve az általa megbízott munkatárs előzetes jóváhagyásával lehet készíteni, valamint az adott rendezvény szerződésében foglaltak betartásával. A Polgári Törvénykönyv 2.48. §-a szerint [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

•    Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

•    Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

•    Észrevételekkel, panaszokkal, javaslatokkal közvetlenül a művelődési ház igazgatójához, igazgatóhelyetteséhez, illetve az információs szolgálathoz lehet fordulni.


Budapest, 2016. május 1.

Klein Marianna
igazgató