Ficergő-mocorgó kismanók

Ficergő-mocorgó kismanók

2019. szeptember 4. szerda 10:00

Szerdán 10 órától
A már járni tudó babákat és anyukáikat várjuk. A foglalkozásokon használt speciális mozgásfejlesztő eszközök
kiválók a nagymozgások elsajátításához, az egyensúlyérzék fejlesztésére, a testséma elsajátításához és a szem-kéz-láb koordináció fejlesztéséhez.

Vezeti: Rabb Edit óvodapedagógus, gyógytestnevelő,edző, https://rabbeditterapeuta.webnode.hu/
Érdeklődés, jelentkezés: rabbeditterapeuta@gmail.com,
(+36-30) 836-0209