Magunkról

2016. január 16. szombat 09:16

A rendszerváltás hajnalán érdekképviseleti valamint helyi kulturális és közéleti szervező céllal alakult meg a Rákoshegyi Polgári Kör. Az önkormányzat az akkor éppen megüresedő egyik iskolai épületét – napközi, iskolai étkezde működött addig benne – adta használatba az egyesület részére, ám hamarosan kiderült, hogy azt az egyesület saját erőből fenntartani, működtetni nem tudja. A rákoshegyiek részéről felmerülő igényre Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata egy olyan határozattal válaszolt, mely lehetővé tette egy közösségi ház megnyitását. 1998-ban közös összefogással, sok társadalmi munkával és természetesen önkormányzati beruházásként, a régi iskolaépület belső átalakítása után, az akkori Dózsa Művelődési Ház intézményeként nyitotta meg kapuit a Rákoshegyi Közösségi Ház.  Történetét nem ismertethetjük a nélkül, hogy ne említenénk meg a kezdetektől 2015-ös nyugdíjazásáig az intézmény szerteágazó tevékenységét szervező Szabó Tiborné nevét.
A ház a kerület legfiatalabb és egyben a legkisebb közművelődési intézménye. Ebben rejlik előnye és hátránya is. A kicsi belső teret könnyű volt otthonossá, barátságossá varázsolni, ám ez a tér szűknek bizonyul ahhoz a tevékenységi körhöz, ami az évek során kialakult. Minden napnak meglett a maga programja: hétfő a nyugdíjasoké, kedd a dalkör és a kártyaklub napja, szerdán a kertbarátok jönnek és így tovább.
A kis befogadóképesség miatt bizonyos rendezvényeket (például: Rákoshegyi Napok egyes eseményei, hangversenyek, stb) a szomszédos Baptista Imaházban rendezik meg.

A Baptista Gyülekezet mellett a Nagycsaládosok köre is itt jár össze, emellett számos klub működik a közösségi házban: Kertbarát klub, a Nyugdíjas klub, a kártyaklub. A Rákoshegyi Rezedák Dalkör Palojtay-Érsek Ágnes vezetésével.
A közösségi ház ad otthont a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság (VFMT) számos képző- és fotóművészeti kiállításának. A havi rendszerességgel megtartott tárlatok alkalmával a kerületi művészeken kívül a nyári művésztelepek alkotóinak és a társaság vonzáskörének alkotói kaptak bemutatkozási lehetőséget. A VFMT keretein belül 1999-ben alakult meg a Rákosmenti Irodalmi Műhely (RIM). Havonta, műhelytalálkozókon ismerkednek meg egymás műveivel, kritikusan bírálva azt.

A Rákoshegyi Polgári Kör, – melyről a ház létrejöttének körülményei kapcsán már tettünk említést – , mint bejegyzett civil egyesület itt folytatja a közösség érdekében tevékenységét. Itt szerkesztik az egyesület újságját, a Rákoshegyet, mely ma már 5500 példányban kerül térítésmentesen minden postaládába Rákoshegyen. A közhasznú egyesület, alapító okiratában foglaltak szerint működési területén összefogja, és közösségi lehetőségeivel támogatja a helyi közélet demokratikus fejlődését, kulturális és érdekképviseleti tevékenységet lát el.
A közösségi ház hagyományteremtő szándékkal két nagyrendezvényt szervez, civil összefogással. Az egyik a májusi, három napos Rákoshegyi Sokadalom, mely részben a ház születésnapjával függ össze, a másik a szeptember végi, október eleji Rákoshegyi Napok. Ekkor – október 1-én ¬– ünneplik a rákoshegyi katolikus templom védőszentjének Lisieux-i Szent Teréznek is az ünnepét, ez a templom búcsúnapja. A programsorozat alkalmával adják át minden évben a településrész díját, a Rákoshegyért-díjat is.

A közösségi ház ad otthont még lakossági fórumnak, képviselői fogadóórának, vásárnak, termékbemutatónak, családi és egyéb társadalmi rendezvénynek is. Itt működik az önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgálati irodája is. A Rákoshegyi Közösségi Ház munkatársai a lassan beépülő új Helikopter lakóparkban is szerveztek az elmúlt években gyermekprogramokat: gyereknapot, játszónapot, karácsonykor közös gyertyagyújtást a feldíszített karácsonyfa körül, szeptemberben pedig már a hagyományossá vált Helikopter napra kerül sor.